JoomlaTemplates.me by Top Web Hosting
เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 14 มิถุนายน 2559

บทความทางวิชาการ

 

เชื้อที่เป็นสาเหตุของโรค PRRS  จะเข้าสู่  Alveolar   Macrophage      เพื่อใช้เป็นที่เพิ่มจำนวนเชื้อให้มีปริมาณมากขึ้น    และทำให้ Alveolar Macrophage  ถูกทำลายในที่สุด     การที่  Alveolar Macrophage   ถูกทำลาย    จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอและติดเชื้อจากภาวะแทรกซ้อนจากโรคอื่นๆ ได้โดยง่าย