เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 14 มิถุนายน 2559

บจก. นิโอฟาร์มาเคม

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายสื่อผสมยา, พรีมิกซ์และอาหารสัตว์  เช่น แครี่ (Carry)  และ  นีโอซูการ์ (NeoSugar) โดยบริษัทฯ มีการควบคุมกระบวนการผลิตที่ดี    โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จากกรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์