เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 14 มิถุนายน 2559

บจก. นิโอเทค อิมเพกซ์ดำเนินธุกิจเกี่ยวกับเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์         โดยทำการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายเพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างครบวงจรทั้งยาผงละลายน้ำ, ยาผสมอาหาร, ยาน้ำ, ยาน้ำแขวนตะกอน, ยาฆ่าเชื้อ ,อาหารเสริมสำหรับสัตว์และสารบำบัดสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังมีผู้เชี่ยวชาญไว้คอยควบคุมดูแลและให้คำแนะนำทางด้านการใช้ยา, โรค, อาการและด้านอื่นๆอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สอดคล้องกับการนำไปใช้อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับสัตว์เลี้ยงของท่าน