เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2559

เกี่ยวกับเรา 


Neo Group
 เราคือหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์, สื่ออาหารสัตว์, อาหารเสริมสำหรับสัตว์, ยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดภายในโรงเรือน, อุปกรณ์ภายในโรงเรือน  และระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน (Evaporative Cooling System)        โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ ปี  พ.ศ. 2541  ซึ่งมีบริษัทในเครือทั้งหมด 3 บริษัท คือ

- บริษัท นีโอ ฟาร์มา เคม จำกัด (Neo Pharma Chem Co.,ltd)
- บริษัท นีโอเทค อิมเพกซ์ จำกัด (Neotech Impex Co.,ltd)
- บริษัท ฟาร์มโปร จำกัด (Farmpro Co.,ltd)

ด้วยนโยบายของเราที่มุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ  เราจึงใส่ใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  ดังนั้นสินค้าเราจึงเป็นที่ยอมรับของตลาดโดยทั่วไป          พร้อมกันนี้ทางเรายังมีทีมงานซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ไว้คอยให้คำแนะนำปรึกษาแก่ท่านตลอดเวลา