JoomlaTemplates.me by Top Web Hosting
เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2559

Neo+Farmpro | Long Live The King

บทความทางวิชาการ 
สารต้านไวรัส ( Enricin, Amantadine, Oseltamivir, Rimantidine )

โรค PPRS ( Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome )
เชื้อที่เป็นสาเหตุของโรค PRRS จะเข้าสู่ Alveolar Macrophage เพื่อใช้เป็นที่เพิ่มจำนวนเชื้อให้มีปริมาณมากขึ้น และทำให้ Alveolar Macrophage ถูกทำลายในที่สุด การที่ Alveolar Macrophage ถูกทำลาย จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอและติดเชื้อจากภาวะแทรกซ้อนจากโรคอื่นๆ ได้โดยง่าย

อ่านข้อมูลเพิ่ม: บทความทางวิชาการ

เปรียบเทียบสินค้าพัดลมระบายอากาศ Evaporative Cooling System
บจก. ฟาร์มโปร

บจก. ฟาร์มโปร

บจก. ฟาร์มโปร

บริษัทอื่นๆ

บริษัทอื่นๆ

บริษัทอื่นๆ

 ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อระบบถ่ายเทอากาศ เช่น อีแว๊ป (evap) ระบบที่ว่านี้สามารถช่วย แก้ปัญหาในด้านของการถ่ายเทอากาศ และลดอุณหภูมิ  ซึ่งระบบนี้สามารถใช้ได้ทั้งที่โล่ง และภายในอาคาร จะทำให้ถ่ายเทอากาศร้อนออกสู่ภายนอก 
ระบบนี้ง่ายต่อการติดตั้งการบำรุงรักษาและที่สำคัญยังช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่าย ในด้านของค่าไฟฟ้าและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม    บจก.ฟาร์มโปรได้เล็งเห็นปัญหาและให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาเหล่านั้นซึ่งเป็นแรงบันดานใจให้เราพยายามศึกษาค้นคว้าทดลองและประยุกต์ใช้งานจริงในระบบต่างๆ เช่น ระบบอีแว๊ปในโรงงานอุตสาหกรรม       ระบบถ่ายอากาศในอาคารเก็บสินค้า  ซึ่งระบบอีแว๊ปในยุคประหยัดได้รับการรองรับในหน่วยงานราชการ   และภาคเอกชน อย่างแพร่หลาย